top of page
סילבוס קורס צרפתית

Syllabus - Cours de français

סילבוס - קורס צרפתית

קורס צרפתית מתחילים

בקורס מתחילים תלמדו לגלות את השפה ואת יסודיה. בסוף הקורס תדעו להציג את עצמכם ולתאר פעולות ותחושות בסיסיות בזמן הווה ועבר, להבין ולהשתמש בביטוים במצבים יומיומיים, להבין מסמכים אוטנטיים פשוטים כגון מודעה או שלט, ולשאול ולענות בחיוב או שלילה על שאלות פשוטות על נושאים מוכרים.

 • להציג את עצמי

 • שם העצם.שם התואר.התאמה זכר ונקבה

 • להציג מישהו

 • הבנת הוראות חשובות

 • קידומות לפני שם עצם

 • נימוסים

 • לשאול שאלות

 • שימוש בפעלים המשומשים ביותר בשיחות בסיסיות

 • לדבר בזמן הווה

 • לתאר סיטואציות פרגמטיות

 • שלילה

 • להביע הסכמה ומחלוקת

 • לדבר על הפעילויות שאני עושה ואוהב

 • לדבר על המשפחה שלי

קורס צרפתית רמה 2

מטרת הקורס השני היא לבסס את הנלמד מהקורס 1 ולתת יותר זרימה לשיח. אתם תלמדו ליצור אינטראקציה ולתקשר בשיחות קצת יותר מורכבות. המטרה היא לתקשר בפעילויות יומיומיות נוספות ולהביע דעה.

 

ברמה הזו, הטקסטים קצת יותר ארוכים, הדקדוק יותר רציני, והנושאים יותר מגוונים.

 • לדבר בעבר

 • ללכת לרופא

 • לדבר על בילוי ופנאי

 • לדבר על אוכל

 • להציע -להזמין במסעדה

 • לדבר בציווי

 • לדבר על ביגוד ואופנה

 • לדבר בעתיד

 • לדבר על מיומנויות עבודה

 • לתאר על מקום

 • להציע פעילויות ולהגיב להצעות

הסילבוסים מוגשים כאן לצורך התרשמות בלבד

ועשויים להשתנות על פי שיקול דעתה של צרפתיץ׳.

bottom of page