השפה הצרפתית בעולם

הידעת ?

  • 274 מיליון פראנקופונים ( צרפתית כשפה רשמית)

  • 900000 מורים

  • 125 מיליון לומדים את השפה הצרפתית

  • השפה השניה הנלמדת בעולם

  • 180 מיליון משתמשי אינטרנט בצרפתית

  • השפה השלישית בעולם העסקים

  • השפה הנוכחית בכל היבשות

1
2

כל הזכויות שמורות © TZARFAteach. | מיתוג עסקי - סטודיו ג׳וטו

  • Instagram
  • Facebook Social Icône